2020. december 12., szombat

Tönkrement Magyarország lóállománya

 (Megjelent: Nyírvidék, 1919.02.04.)
Másfélmillió lovat vesztettünk a háborúban. Húsz év múlva lesz csak meg a régi lóállomány


(Fővárosi munkatársunktól.)
A háború kitörése előtt Magyarország Európának lovakban leggazdagabb állama és az egész kontinensen a mi lótenyésztésünk állott a legelső fokon. Ezzel szemben ma ott tartunk, hogy alig van Magyarországon ló és ami lóállományunk a legszegényebb az egész világon.
Szakértők véleménye szerint legalább húsz esztendőnek kell eltelni addig, amíg e tekintetben a háború csapásait ki tudjuk heverni és Magyarország lótenyésztését ismét a régi hívóra emeljük.
A háború során a magyar gazdáktól elrekviráltak a lovakat. Ezzel szemben megfelelő tenyésztésről nem gondoskodtak. A háborúban, részint a nagy megerőltetés, részint a takarmány hiánya folytán közel háromnegyed millió ló -- jórészt magyar ló --, pusztult el és még ezt a csapást is kibírtuk volna, ha nem ért volna véget a háború úgy, ahogy véget ért. A formációk felbomlása révén ugyanis olyan természetet öltött a visszavonulás, hogy a lovas csapatok lóállományukat vagy elkótyavetyéltek, vagy egyszerűen szabadon engedték. A németek átvonulása gyerekjáték a magyar csapatoknak idegen területen való átvonulásához képest. A németek mindössze harmincötezer lovat hagytak Magyarországon, ebből a mennyiségből is harmincezer ló Erdélyben a románoknak jutott, a mi csapataink pedig Ukrajnában, Szerbiában, Olaszországban és a jugoszláv területeken történt átvonulásuk közben szakértők szerint hétszázezer lovat bocsájtottak szélnek.
Ennek a pénzben fel sem becsülhető ló állománynak nagy része még ma is a szabadban, vadon tanyázik és Ukrajnában a magyar lovakat lasszóval fogják. Ez az óriási mennyiség a mi részünkre tökéletesen és teljesen elveszett. Ebből egy darabot sem kaphatunk vissza.
Pillanatnyilag az a helyzet, hogy egyes katonai csapatok, azért mert nem tudják élelmezni a lovakat, kiadják azokat a gazdáknak, de tőlük hamar vissza is kérik. Annyira siralmas a helyzet nálunk, hogy eddig nem tudtunk eleget tenni a fegyverszüneti szerződésben foglalt azon feltételnek, mely szerint tartozunk az entente keleti hadseregének huszonötezer lovat átadni. Ezt a mennyiséget lealkudtuk már tizenötezerre, de bizonyos, hogy még a tizenötezer lovat sem fogjuk tudni elszállítani és a franciák kénytelenek lesznek beérni ötezer lóval.
És még ennek az ötezer lónak á leszállítása is súlyos áldozatot jelent a magyar mezőgazdaságnak!

A képen: Lovak bevagonírozása az első világháború idején (1915.)

Forrás: Fortepan.

Nincsenek megjegyzések: